AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit heeft ook invloed op onze vereniging. Ook de OSVD moet zich aan deze verordening houden. De verordening kent drie belangrijke thema’s:

1: Het bewaren van persoonsgegevens
2: Het beschermen van persoonsgegevens
3: Het melden van datalekken bij de toezichthouder

Het versturen van een factuur, een mail naar onze leden, ledenadministratie… Dit valt allemaal onder de AVG. Welke gegevens hebben wij in ons bezit? Wanneer worden deze gegevens gebruikt? En hoe wordt voorkomen dat de gegevens verkeerd gebruikt worden? Dit waren zaken waar we over na moesten denken. Dit heeft geresulteerd in de volgende door het dagelijks bestuur vastgestelde documenten. Deze documenten zijn op te vragen via info@osvd.nl of te downloaden van het forum onder "algemeen".