Disclaimer

We willen als vereniging (OSVD) de duiksport op een leuke en veilige manier beoefenen.

In eerste instantie ben je daarvoor als duiker zelf verantwoordelijk.

Onderstaand een aantal zaken om rekening mee te houden.

Communicatie OSVD

Communicatie gebeurt via mail vanuit de club met @osvd.nl of via de Appgroep.

We hebben als OSVD slechts 1 appgroep, genaamd ‘OSVD’ waarmee gecommuniceerd wordt richting de leden. Via deze appgroep wordt informatie gedeeld en worden aankondigingen gedaan etc. Er zijn ook andere appgroepen opgericht, zoals bijvoorbeeld ‘OSVD Duikbuddy gezocht’ en ‘Osvd ideeën en ouwehoeren’, maar deze zijn niet aan te merken als appgroepen van de OSVD. Deze moeten worden gezien als particuliere appgroepen die losstaan van de OSVD. Activiteiten/evenementen die daaruit ontstaan kunnen dan ook niet gezien worden als clubactiviteit. Clubactiviteiten worden altijd aangekondigd door het bestuur en/of de evenementencommissie van de OSVD.

Veiligheid

Als vereniging zijn we aangesloten bij de NOB.

We verwijzen dan ook graag naar de Leidraad voor Veilig Duiken van de NOB.